درخواست خرید، فروش و تهاتر بدهید یا مزایده برگزار کنید

جدیدترین مطالب آموزشی

بانک اطلاعات کاربردی زیست فناوری و کشاورزی

آکادمی بیوتکنولوژی و کشاورزی در بخش مطالب، مقالات و اطلاعات کاملا کاربردی علوم مختلف کشاورزی، مانند کود دهی و تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات، بیماری ها و علفهای هرز، گیاهان دارویی، امور باغبانی مانند کاشت، داشت، برداشت، گرده افشانی و … را منتشر می کند. در بخش زیست فناوری، تکنیک ها مهم و پرکاربرد مانند کشت بافت و ریزازدیادی، استخراج متابولیتهای ثانویه، اسانس، عصاره ، روغن و همچنین مطالب پایه ای بیوتکنولوژی مانند بیوانفورماتیک، استخراج DNA و سایر مطالب مهم وجود دارد.