آکادمی بیوتکنولوژی و کشاورزی

Biotechnology and Agriculture IT Base Startup

درباره ما

محصولات بیوتکنولوژی و کشاورزی

در بخش محصولات آکادمی بیوتکنولوژی و کشاورزی (اگرینت)، کالاهای مرتبط با صنعت کشاورزی مانند بذر، نهال، انواع کودهای معدنی، آلی، شیمیایی، سوپر جاذب ها، اصلاح کننده های خاک، گیاهان دارویی عرضه می شود. در بخشی دیگر محصولات زیست فناوری مانند محصولات حاصل از کشت بافت گیاهی و متابولیت های ثانویه مانند انواع اسانس، عصاره و روغن ها ارائه می شود.

بانک اطلاعات کاربردی زیست فناوری و کشاورزی

در بخش مطالب، می توانید به مقالات و اطلاعات کاملا کاربردی علوم مختلف کشاورزی، مانند کود دهی و تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات، بیماری ها و علفهای هرز، گیاهان دارویی، امور باغبانی مانند کاشت، داشت، برداشت، گرده افشانی و … دسترسی داشته باشید. همچنین در بخش زیست فناوری، تکنیک ها مهم و پرکاربرد مانند کشت بافت و ریزازدیادی، استخراج متابولیتهای ثانویه، اسانس، عصاره ، روغن و همچنین مطالب پایه ای بیوتکنولوژی مانند بیوانفورماتیک، استخراج DNA و سایر مطالب مهم وجود دارد.