گیاهپزشکی

گیاهپزشکی یا آسیب شناسی گیاهی علمی است که علل بیماریهای گیاهی ، مکانیسم های ایجاد بیماری ها در گیاهان و در جمعیت گیاهی و روش ها، ابزار، مواد و فناوری هایی را که می توان بیماریهای گیاهی را پیشگیری، کنترل یا درمان کرد ، مورد مطالعه قرار می دهد.

گیاهپزشکی

پیشگیری، کنترل و درمان آفات و بیماری های گیاهی

گیاهپزشکی

آخرین مطالب

Latest Posts
بنومیل

فرم درخواست مشاوره

    ۵/۵ (۱ نظر)