مبارزه بیولوژیک

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بیولوژیک با علف هرز و کنترل علف هرز دارای مراحل به شرج ذیل است:

۱- ارزیابی اقتصادی، یعنی باید به میزان خسارت علف هرز و هزینه مربوط به مبارزه بیولوژیک توجه کرد و پس از بررسی آنها،‌ مقرون به صرفه ترین راه را انتخاب نمود.

۲- در صورت بومی نبودن علف های هرز،‌ باید منشا و چرخه زندگی آن ها بطور کامل مشخص شود.

۳- جنبه های مفید علف هرز و همچنین مقومت آن به دشمنان طبیعی یررسی شود.

۴- از آنجایی که عملیات داشت به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث تقویت علف هرز می شود، مبارزه بیولوژیک عموما در زمینه های غیر زراعی موفق تر است.

۵- بطور معمول با علف های هرز یکساله و دوساله مبارزه با روش های زیستی انجام نمی گیرد.

۶- قدرت رویش مجدد گیاه پس از حمله عامل بیولوژیک و همین طور قدرت تکثیر و پراکنش علف هرز باید مورد توجه قرار بگیرد.

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

 

شرایط انتخاب بیولوژیک

باید مراحل مختلف چرخه زندگی عامل بیولوژیک کاملا مشخص شود یعنی مشخص شود که این عامل در کدام مرحله زندگی اش می تواند به علف هرز حمله کند. همچنین عاول بیولوژیک باید توانایی ایجاد خسارت کافی به علف هرز را داشته باشد. عامل بیولوژیک باید در محل جدید زندگی

بتواند رشد و تکثیر کند و عواملی مانند، رطویت، حرارت و …. فاکتورهای محدود کننده برای آن نباشد. نکته مهم دیگر اینکه، پراکنش عامل بیولوژیک باید حداقل در حد پراکنش علف هرز مورد نظر باشد.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سایر گیاهان توسط عامل بیولوژیک، باید میزبانان ثانویه عامل بیولوژیک، کاملا شناسایی شوند، و اگر این عامل به منطقه جدیدی وارد می شود نباید دشمن طبیعی داشته باشد. روش های مبارزه بیولوژیک با علف های هرز، معمولا به صورت مکمل با سایر شروش ها استفاده می شود.

.

توصیه مهم

قبل از استفاده از هر روشی برای کنترل علف های هرز بهتر است از یک مشاوره خبره و با تجربه استفاده کنید، چرا که این فرآیند زمان بر و پرهزینه است و می تواند ریسک شکست زیادی به همراه داشته باشد. پس قبل از انجام هر کاری و صرف هر گونه هزینه ای ابتدا مطمئن شوید نظرات و پیشنهادات یک مشاور حرفه ای را به همراه دارید.

۰/۵ (۰ نظر)
دکمه بازگشت به بالا