علف کش ها

طبقه بندی علف کشها

طبقه بندی علف کشها

 

در طبقه بندی علف کشها به طور کلی به دو دسته ی علف کش های عمومی و علف کش های انتخابی تقسیم می شوند.

علف کش های عمومی دارای ترکیباتی هستند که برای از بین بردن همه نوع گیاه مورد استفاده می گیرد مانند : رانداپ، گراماکسون، ۵-T ، کلرات ها و ….

 

طبقه بندی علف کشها

 

علف کش های انتخابی، حاوی ترکیباتی هستند که اگر با غلظت های توصیه شده استفاده شوند، تاثیرات منفی زیادی بر روی گیاهان زراعی ندارند مانند: ۲,۴-D ، توک tock و ….

 

روش استفاده علفکشها

علف کش ها عموما به ۲ طریق مورد استفاده قرار می گیرند، یکی با تاثیر از طریق اندام های هوایی و دیگری با تاثیر از طریق تزریق درون خاک . استفاده از علف کش ها با هدف تاثیر از طریق اندام های هوایی به ۲ طریق موجب از بین رفتن گیاه می گردد:

 

الف- تماسی Contact : در این روش علف کش ها پس از تماس با اندام های هوایی گیاه، با ایجاد سوراخ در آن ها، گیاهان را از بین می برند، و در نتیجه اندام های زیر زمینی نیز در اثر قطع ارتباط با اندام های بالای، از بین می روند.

 

طبقه بندی علف کشها

 

ب- سیستمیک Systemic : در این روش پس از پاشیده شدن علف کش بر روی اندام های هوایی و تماس با آن ها، علف کش جذب گیاه شده و وارد شیره گیاه می شود و از این طریق به همه قسمت های مختلف گیاه منتقل می شود و گیاه را از بین می برد. از علف کش های سیستمیک به منظور از بین بردن علف های هرز دائمی استفاده می شود.

 

سموم علف کش، بوسیله ادوات کشاورزی در طی شخم زدن و یا پس از آن به داخل خاک تزریق می شوند، سمومی که در این روش استفاده می شوند، باید به آسانی در آب قابل حل باشند.

۰/۵ (۰ نظر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا