کودهای شیمیایی

بهترین کود شیمیایی

بهترین کود شیمیایی

بهترین کود شیمیایی زمانی مشخص و انتخاب می شود که بدانیم دقیقا گیاه در چه مرحله ای از زندگی است و خاک چه کمبودهایی دارد. کودها لزوما ممکن است باعث رشد گیاهان نشوند، اما مواد مغذی اضافی را در اختیار آنها قرار می دهند و به این ترتیب نقش تقویتی و مکمل برای گیاهان دارند. کودهای ماکرو عموما نیاز اصلی گیاه برای رشد و زایش هستند و به هیچ عنوان نمی توان آن ها را نادیده گرفت. انواع کود شیمیایی کودهای ازت شیمیایی

با این حال ، تصمیم گیری در مورد اینکه از کدام کود شیمیایی استفاده کنید گاهی اوقات بسیار سخت است. انتخاب بهترین کود برای گیاهان بستگی به میزان رشد گیاه شما و همچنین ترجیح و انتخاب شما در مورد روش های مرسوم لستفاده از کود دارد.

.

انواع کودهای شیمیایی

کودهای ازته N :

کودهای نیتروژن دار دارای درصد بالایی ازت هستند و برای خاک های ایران که عموما از نظر نیتروژن فقیر هستند بسیار کاربردی است. بسیاری از کشاورزان در ایران کود ازته را با نام کود سفید نیز می شناسند. ازت یا نیتروژن مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه در مرحله رشد رویشی است و سبب افزایش ارتفاع گیاه می شود. بهترین کود شیمیایی ازته برای گیاه بر اساس یون نیترات یا یون آمونیوم تعیین می شود.

 

بهترین کود شیمیایی

 

فرم قابل جذب نیتروژن برای گیاهان به صورت نیترات  NO3  و آمونیوم  NH4+  است که هر دو فرم توسط کودهای شیمیایی تامین می شود. مهمترین این کودهای ازته شامل کود اوره، کود سولفات آمونیوم و کود نیترات آمونیوم می باشد. شما می توانید مقایسه کامل این سه نوع کود را در اینجا مطالعه کنید.

.

کودهای فسفره P:

پس از نیتروژن، فسفر مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه در کشاورزی است. این عنصر نقش بسیار مهمی در رسیدن و پر شدن میوه ها در فصل برداشت دارد. یون های اورتوفسفر شامل H۲PO۴ و  HPO۴۲ فرم های قابل جذب فسفر برای گیاهان هستند. کودهای فسفات دار مانند سوپر فسفات، سوپر فسفات طلایی، منو آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل و … بهترین کود شیمیایی فسفره موجود در بازار هستند. 

کود فسفره

اگر خاک به لحاظ وجود غلظت نیتروژن فقیر است، مونو آمونیوم فسفات می تواند گزینه خوبی باشد. اگر خاک قلیایی و آهکی است، استفاده از سوپر فسفات طلایی به دلیل وجود گوگرد در ترکیبات آن می تواند انتخاب مناسب تری باشد. کود سوپر فسفات تریپل نیز به دلیل غلظت ۴۶ درصد فسفر آن برای چالکود زمستانی توصیه می شود.

.

کود پتاس K:

پتاسیم سومین عنصر مهم برای گیاهان و پر استفاده ترین عنصر توسط گیاه در ۱۵ سانتی متری لایه ابتدایی و سطحی خاک است. یون K+  فرم قابل جذب پتاسیم توسط گیاهان است. پتاسیم نقش حیاتی در فتوسنتر، ساخت پروتئین، فعالیت روزنه ها و انتقال شیره گیاهی دارد و کمبود آن در خاک سبب از دست رفتن محصولات کشاورزی و تحلیل رفتن گیاه می شود. پتاسیم به عنوان یکی از کودهای ماکرو، نیاز اصلی فیزیولوژیک به خصوص در فتوسنتز و چرخه های بیوشیمیایی مربوط به آن است.

 

کود پتاسیم

 

کمبود پتاسیم بسیار مهم است زیرا گیاه کمبود این عنصر را بسیار دیر نشان می دهد به گونه ای که علائم زمانی بروز می کنند که برای جبران آن بسیار دیر است. از این رو به کمبود پتاسیم، گرسنگی پنهان گیاه نیز گفته می شود. کود سولفات پتاسیم یا سولو پتاس مهمترین کود شیمیایی قابل استفاده برای کشاورزان است که به دو فرم گرانول و پودری استفاده می شود. فرم گرانول برای چالکود و همچنین آماده سازی چاله های کشت و فرم پودری در طی فصل کشت پیشنهاد می شود.

پس بنابراین برای انتخاب بهترین کود شیمیایی مصرفی به چند نکته مهم باید توجه کرد:

اول: جنس و گونه گیاه کودهای ازت شیمیایی کودهای ازت شیمیایی

دوم: مرحله رشدی

سوم: آنالیز شیمیایی خاک

چهارم: دسترسی به منابع آبی

پنجم: شناختت اقلیم و آب و هوای منطقه کشت

انواع کود شیمیایی

کودهای ازت شیمیایی

۵/۵ (۱ نظر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا