برچسب: کشت بافت گیاهان دارویی

30 آبان

کشت بافت گیاهان دارویی

کشت بافت گیاهان دارویی کشت بافت گیاهان دارویی برای حفظ و مطالعه منابع گیاهان دارویی، تولید و استخراج متابولیت های ثانویه یا همان مواد موثره از گیاهان دارویی استفاده می شود.  ریزازدیادی روشی به مراتب کارآمدتر نسب به روش های...