ساخت محیط کشت MS

ساخت محیط کشت MS یکی از مهمترین و پرکاربردترین فعالیت ها در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی است. محیط کشت موراشیگ و اسکوگ که به نام محیط کشت MS نیز شناخته می شود، بستری است برای رشد سلول های گیاهی در آزمایشگاه. از این محیط برای تولید گیاهان مثمر و غیرمثمر به روش کشت بافت استفاده می شود.

نکته: محیط کشت MS یک محیط کشت عمومی است که برای بسیاری از گیاهان استفاده می شود اما با توجه به نوع گیاه، هدف از کشت سلول و مرحله رشدی ممکن است از محیط های کشت دیگری از جمله DKW ، WPM و … استفاده کرد. به عبارت دیگر برای برخی از گیاهان محیط کشت MS کاربردی ندارد.

.

ترکیب محیط کشت MS

برای ساخت محیط کشت MS اجزای تشکیل دهنده به سه بخش کلی تقسیم می شود. نمک های اصلی، نمک های جزئی و ترکیبات آلی و ویتامین ها.

.

دستور ساخت محیط کشت MS

جدول مقدار ترکیبات نمک های اصلی Major Salts برای یک لیتر محیط کشت MS

ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف (mg/L) فرمول شیمیایی
۱ نیترات آمونیوم Ammonium Nitrate ۱۶۵۰ NH۴NO۳
۲ نیترات پتاسیم Potassium Nitrate ۱۹۰۰ KNO۳
۳ کلرید کلسیم Calcium Chloride ۴۴۰ CaCl۲ · ۲H۲O
۴ سولفات منیزیوم Magnesium sulfate ۳۷۰ MgSO۴ · ۷H۲O
۵ مونو پتاسیم فسفات Monopotassium phosphate ۱۷۰ KH۲PO۴

.

جدول مقدار ترکیبات نمک های جزئی Minor Salts برای یک لیتر

ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف فرمول شیمیایی
۱ اسید بوریک Boric Acid ۲/۶ mg/L H۳BO۳
۲ کلرید کبالت II Cobalt Chloride ۰/۰۲۵  mg/L CoCl۲ · ۶H۲O
۳ سولفات آهن II Ferrous sulfate ۲۷/۸  mg/L FeSO۴ · ۷H۲O
۴ سولفات منگنز II Manganese (II) sulfate ۲۲/۳  mg/L MnSO۴ · ۴H۲O
۵ یدید پتاسیم Potassium iodide

۰/۸۳  mg/L

KI
۶ مولیبدات سدیم Sodium molybdate ۰/۲۵  mg/L Na۲MoO۴ · ۲H۲O
۷ سولفات روی Zinc sulfate ۸/۶  mg/L ZnSO۴·۷H۲O
۸ سولفات مس II Copper sulfate ۰/۰۲۵ mg/L CuSO4 · ۵H2O
۹ NaFe-EDTA NaFe-EDTA  ۵ ml/L [CH۲N(CH2CO2H)۲]۲

.

جدول مقدار ترکیبات آلی و ویتامین ها برای یک لیتر محیط کشت MS

ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف فرمول شیمیایی
۱ میو اینوسیتول Myo-Inositol ۱۰۰ mg/L             C۶H۱۲O۶
۲ اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid ۰/۵ mg/L C۶H۵NO۲
۳ پیریدوکسین. هیدروژن کلرید Pyridoxine · hydrogen chloride ۰/۵ mg/L C۸H۱۱NO۳
۴ تیامین . هیدروژن کلرید Thiamine· hydrogen chloride ۱.۰ mg/L C۱۲H۱۷N۴OS+
۵ گلایسین Glycine ۲ mg/L C۲H۵NO۲

.

سه ترکیب آلی دیگر نیز وجود دارد که در صورت نیاز به محیط کشت MS افزود که در حالت کلی برای تهیه محیط کشت پایه، نیازی به آنها نیست. این ترکیبات عبارتند از:

  • تریپتون Tryptone 1 gr/L : مجموعه ای از پپتیدهایی هستند که با هضم کازئین توسط آنزیم تریپسین پروتئاز تشکیل می شود.
  • ایندول استیک اسید Indole Acetic Acid: حدود ۱ تا ۳۰ میلی گرم در لیتر
  • کاینتین Kinetin : حدود ۰/۰۴ تا ۱۰ میلی گرم در لیتر

ساخت محیط کشت MS

سپس باید محلول تهیه شده بوسیله آب مقطر به حجم یک لیتر برسد. پس از افزایش حجم، مقدار ۳۰ گرم در لیتر ساکارز اضافه کرده و Ph محلول بوسیله Ph  متر باید روی ۵/۸ تنظیم شود. پس از اندازه گیری اسیدیته (Ph)، مقدار ۷ گرم آگار اضافه کرد و بوسیله همزن های حرارتی کاملا مخلوط می شوند.

۰/۵ (۰ نظر)