• ساخت محیط کشت MS

  ساخت محیط کشت MS یکی از مهمترین و پرکاربردترین فعالیت ها در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی است. محیط کشت موراشیگ و اسکوگ که به نام محیط کشت MS نیز شناخته می شود، بستری است برای رشد سلول های گیاهی در آزمایشگاه. از این محیط برای تولید گیاهان مثمر و غیرمثمر به روش کشت بافت استفاده می شود.

  نکته: محیط کشت MS یک محیط کشت عمومی است که برای بسیاری از گیاهان استفاده می شود اما با توجه به نوع گیاه، هدف از کشت سلول و مرحله رشدی ممکن است از محیط های کشت دیگری از جمله DKW ، WPM و … استفاده کرد. به عبارت دیگر برای برخی از گیاهان محیط کشت MS کاربردی ندارد.

  .

  ترکیب محیط کشت MS

  برای ساخت محیط کشت MS اجزای تشکیل دهنده به سه بخش کلی تقسیم می شود. نمک های اصلی، نمک های جزئی و ترکیبات آلی و ویتامین ها.

  .

  دستور ساخت محیط کشت MS

  جدول مقدار ترکیبات نمک های اصلی Major Salts برای یک لیتر محیط کشت MS

  ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف (mg/L) فرمول شیمیایی
  1 نیترات آمونیوم Ammonium Nitrate 1650 NH4NO3
  2 نیترات پتاسیم Potassium Nitrate 1900 KNO3
  3 کلرید کلسیم Calcium Chloride 440 CaCl2 · 2H2O
  4 سولفات منیزیوم Magnesium sulfate 370 MgSO4 · 7H2O
  5 مونو پتاسیم فسفات Monopotassium phosphate 170 KH2PO4

  .

  جدول مقدار ترکیبات نمک های جزئی Minor Salts برای یک لیتر

  ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف فرمول شیمیایی
  1 اسید بوریک Boric Acid 2/6 mg/L H3BO3
  2 کلرید کبالت II Cobalt Chloride 0/025  mg/L CoCl2 · 6H2O
  3 سولفات آهن II Ferrous sulfate 27/8  mg/L FeSO4 · 7H2O
  4 سولفات منگنز II Manganese (II) sulfate 22/3  mg/L MnSO4 · 4H2O
  5 یدید پتاسیم Potassium iodide

  0/83  mg/L

  KI
  6 مولیبدات سدیم Sodium molybdate 0/25  mg/L Na2MoO4 · 2H2O
  7 سولفات روی Zinc sulfate 8/6  mg/L ZnSO4·7H2O
  8 سولفات مس II Copper sulfate 0/025 mg/L CuSO4 · 5H2O
  9 NaFe-EDTA NaFe-EDTA  5 ml/L [CH2N(CH2CO2H)2]2

  .

  جدول مقدار ترکیبات آلی و ویتامین ها برای یک لیتر محیط کشت MS

  ردیف نام فارسی ترکیب نام انگلیسی مقدار مصرف فرمول شیمیایی
  1 میو اینوسیتول Myo-Inositol 100 mg/L             C6H12O6
  2 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid 0/5 mg/L C6H5NO2
  3 پیریدوکسین. هیدروژن کلرید Pyridoxine · hydrogen chloride 0/5 mg/L C8H11NO3
  4 تیامین . هیدروژن کلرید Thiamine· hydrogen chloride 1.0 mg/L C12H17N4OS+
  5 گلایسین Glycine 2 mg/L C2H5NO2

  .

  سه ترکیب آلی دیگر نیز وجود دارد که در صورت نیاز به محیط کشت MS افزود که در حالت کلی برای تهیه محیط کشت پایه، نیازی به آنها نیست. این ترکیبات عبارتند از:

  • تریپتون Tryptone 1 gr/L : مجموعه ای از پپتیدهایی هستند که با هضم کازئین توسط آنزیم تریپسین پروتئاز تشکیل می شود.
  • ایندول استیک اسید Indole Acetic Acid: حدود 1 تا 30 میلی گرم در لیتر
  • کاینتین Kinetin : حدود 0/04 تا 10 میلی گرم در لیتر

  ساخت محیط کشت MS

  سپس باید محلول تهیه شده بوسیله آب مقطر به حجم یک لیتر برسد. پس از افزایش حجم، مقدار 30 گرم در لیتر ساکارز اضافه کرده و Ph محلول بوسیله Ph  متر باید روی 5/8 تنظیم شود. پس از اندازه گیری اسیدیته (Ph)، مقدار 7 گرم آگار اضافه کرد و بوسیله همزن های حرارتی کاملا مخلوط می شوند.

  ۱
  ۲
  ۳
  ۴
  ۵
  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  5 1 رای
  امتیاز به این مطلب