اگروباکتریوم

By |۱۴۰۱/۳/۳ ۶:۳۰:۱۰مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|باکتری شناسی|