برچسب: کود پتاس

14 شهریور

بهترین کود شیمیایی

بهترین کود شیمیایی بهترین کود شیمیایی زمانی مشخص و انتخاب می شود که بدانیم دقیقا گیاه در چه مرحله ای از زندگی است و خاک چه کمبودهایی دارد. کودها لزوما ممکن است باعث رشد گیاهان نشوند، اما مواد مغذی اضافی...

26 اردیبهشت

کلروپتاس

کلروپتاسکلروپتاس کلرید پتاسیمنام های دیگر: کلروپتاسم، کلریدپتاسیم، سیلویت، Potassium Chloride فرمول شیمیایی: KCLرنگ: سفید - صورتیشکل ظاهری: کریستال، پودری و گرانولدرجه خلوص گرید کشاورزی: 60 %درجه خلوص گرید صنعتی: 95 -99 %بسته بندی: کیسه های 50 KG - بیگ بگ 1...