برچسب: کود شیمیایی

24 آبان

دی آمونیوم فسفات

دی آمونیوم فسفات دی آمونیوم فسفات دارای نام های تجاری دیگری نیز است شامل: ب آمونیم مونو هیدروژن اورتوفسفات، آمونیم فسفات، DAP، دي آمونیم اسید فسفات، دي آمونیم هیدروژن ، فسفات، دي آمونیم مونو هیدروژن فسفات، دي آمونیم اورتوفسفات، نمکاسید...

26 اردیبهشت

کلروپتاس

کلروپتاسکلروپتاس کلرید پتاسیمنام های دیگر: کلروپتاسم، کلریدپتاسیم، سیلویت، Potassium Chloride فرمول شیمیایی: KCLرنگ: سفید - صورتیشکل ظاهری: کریستال، پودری و گرانولدرجه خلوص گرید کشاورزی: 60 %درجه خلوص گرید صنعتی: 95 -99 %بسته بندی: کیسه های 50 KG - بیگ بگ 1...

2 مهر

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم گرانول با فرمول شیمیایی NH4)2SO4) از ترکیب اسید سولفوریک و آمونیاک بدست می آید. این نمک معدنی دارای 21٪‌ ازت (نیتروژن) و 24٪ گوگرد محلول (سولفور) می باشد و به شکل های پودری، کریستال، گرانول و...

31 شهریور

اسید بوریک

اسیـد بـوریـک اسیـد بـوریـک فرمول شیمیایی:  H3BO3 یا B(OH)3 درجه خلوص: 99% و 54% بسته بندی: کیسه های 25 و 50 کیلوگرمی شکل ظاهری: پودر سفید رنگ حلالیت: محلول در آب اسید بوریک از راه های مختلفی مانند واکنش بوراکس با یک اسید...

1

شیمیایی

Aduser