برچسب: کنه کش

2 مهر

مبارزه و کنترل آفات کشاورزی

مبارزه و كنترل آفات كشاورزي كنترل زراعي كم هزينه ترين روش كنترل آفات است كه نتايج خوبي را هم در كنترل آفات دارد، اما روش سريعي نيست و زمان بر است و داراي روشهاي مختلف است: 1-كاشت گياهان سالم و...