برچسب: کشت درون شیشه ای

30 اردیبهشت

کشت بافت بلوط

کشت بافت بلوط  کشت بافت بلوط یا تولید درخت بلوط به روش کشت بافت و ریزازدیادی، مهمترین و مقرون به صرفه ترین روش تولید این گیاه بسیار مهم و استراتژیک است. استارت آپ Agrinet مفتخر است اعلام کند که برای...

2

سردسیری و خشک, کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی

29 شهریور

تنوع سوماکلونال

تنوع سوماکلونال اختلاف و تنوع صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی حاصل از یک ریزنمونه یا سلول منفرد در شرایط درون شیشه ای، تنوع سوماکلونال نامیده می شود که به علت ناپایداری ژنتیکی رخ می دهد. این اصطلاح برای اولین در سال...

3

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی

29 شهریور

کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی کشت بافت گیاهی ، شاخه ای از دانش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) است که به تکثیر درون شیشه ای گیاهان در مقیاس تجاری و انبوه می پردازد، بیش از پنجاه سال از عمر این دانش در دنیا می...