برچسب: کشت بافت گل محمدی

30 آبان

کشت بافت گیاهان دارویی

کشت بافت گیاهان دارویی کشت بافت گیاهان دارویی برای حفظ و مطالعه منابع گیاهان دارویی، تولید و استخراج متابولیت های ثانویه یا همان مواد موثره از گیاهان دارویی استفاده می شود.  ریزازدیادی روشی به مراتب کارآمدتر نسب به روش های...

21 تیر

کشت بافت گل محمدی

کشت بافت گل محمدی کشت بافت گل محمدی یک روش تکثیر سریع در مقیاس انبوه برای این گیاه با ارزش است. مقاوت نسبی به گرما خشکی و کم ابی و همچنین امکان کشت در زمین های شیب دار، این گل...