برچسب: مشاوره علف هرز

2 مهر

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بيولوژيك با علف هرز مبارزه بيولوژيك با علف هرز و کنترل علف هرز دارای مراحل به شرج ذیل است: 1- ارزيابي اقتصادي، يعني بايد به ميزان خسارت علف هرز و هزينه مربوط به مبارزه بيولوژيك توجه كرد و پس...

2 مهر

کنترل شیمیایی علفهای هرز

كنترل شيميايي علفهای هرز استفاده از سموم علف كش برای کنترل شیمیایی علفهای هرز كنترل شيميايي نام دارد. سموم علف كش به مواد شيميايي گفته مي شود كه باعث از بين رفتن علف هاي هرز مي شوند. ماده شيميايي مورد...

3

علف کش ها

Aduser

2 مهر

انواع علف کشها

انواع علف كشها انواع علف كشها بطور خلاصه به شرح ذیل معرفی می شوند: 1- اراديكان: اين علف كش براي كنترل علف هاي هرز يك ساله و چندساله كه داراي برگ هاي كشيده مي باشند، استفاده مي شود. اين علف...

2

علف کش ها

Aduser

2 مهر

طبقه بندی علف کشها

طبقه بندي علف كشها   در طبقه بندي علف كشها به طور كلي به دو دسته ي علف كش هاي عمومي و علف كش هاي انتخابي تقسيم مي شوند. علف كش هاي عمومي داراي تركيباتي هستند كه براي از بين...

2

علف کش ها

Aduser

2 مهر

ساختار و نحوه تاثیر علف کشها

ساختار و نحوه تاثير  علف كشها ساختار و نحوه تاثير علف كشها به صورت ساختاري به دو دسته ي علف كش هاي قابل اسپري و علف كش هاي دانه اي تقسيم مي شوند. 1- علف كش هاي قابل اسپري: اين...

1

علف کش ها

Aduser