برچسب: مبارزه با علف هرز

2 مهر

کنترل شیمیایی علفهای هرز

كنترل شيميايي علفهای هرز استفاده از سموم علف كش برای کنترل شیمیایی علفهای هرز كنترل شيميايي نام دارد. سموم علف كش به مواد شيميايي گفته مي شود كه باعث از بين رفتن علف هاي هرز مي شوند. ماده شيميايي مورد...

3

علف کش ها

Aduser

2 مهر

کنترل بیولوژیک علفهای هرز

كنترل بيولوژيك علفهاي هرز كنترل بيولوژيك علفهاي هرز دارای عوامل ، مراحل و شرايط بسیار متفاوتی می باشد. هر موجود زنده اي كه بتواند، رشد علف هرز را كاهش دهد يا آن را از بين ببرد، به شرط اينكه به...

1 مهر

سم پاشی شیمیایی علف هرز

سم پاشي شيميايي علف هرز بررسي بهترين زمان براي سم پاشي شيميايي علف هرز بر حسب نوع علف هرز، محصول زراعي، شرايط آب و هوايي و امكانات منطقه، زمان مصرف علف كش متفاوت است. اما در هر صورت، هنگامي كه...

4

علف کش ها

Aduser