برچسب: علفکش

2 مهر

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بيولوژيك با علف هرز مبارزه بيولوژيك با علف هرز و کنترل علف هرز دارای مراحل به شرج ذیل است: 1- ارزيابي اقتصادي، يعني بايد به ميزان خسارت علف هرز و هزينه مربوط به مبارزه بيولوژيك توجه كرد و پس...

2 مهر

ساختار و نحوه تاثیر علف کشها

ساختار و نحوه تاثير  علف كشها ساختار و نحوه تاثير علف كشها به صورت ساختاري به دو دسته ي علف كش هاي قابل اسپري و علف كش هاي دانه اي تقسيم مي شوند. 1- علف كش هاي قابل اسپري: اين...

1

علف کش ها

Aduser

1 مهر

سم پاشی شیمیایی علف هرز

سم پاشي شيميايي علف هرز بررسي بهترين زمان براي سم پاشي شيميايي علف هرز بر حسب نوع علف هرز، محصول زراعي، شرايط آب و هوايي و امكانات منطقه، زمان مصرف علف كش متفاوت است. اما در هر صورت، هنگامي كه...

4

علف کش ها

Aduser