برچسب: صادرات کود مرغی

2 مهر

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی (Pelleted Guano) کود مرغی پلیتی درجه خلوص: 70% ترکیب NPK : 3-3-3 غلظت گوگرد (سولفور): 10-15 % بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی کود مرغی یا گوانو نوعی کود دامی ارگانیک ، سرشار از عناصر ماکرو و...

2 مهر

کود مرغی گرانول

کود مرغی گرانول (Granular Guano) کود مرغی گرانول درجه خلوص: 70% ترکیب NPK : 3-3-3 غلظت گوگرد (سولفور): 10-15 % بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی کود مرغی یا گوانو نوعی کود دامی ارگانیک ، سرشار از عناصر ماکرو و...

2 مهر

کود مرغی

کود مرغی (Guano) کود مرغی در سطح بین المللی با نام تجاری گوانو شناخته می شود. گوانو بر گرفته از واژه وانو در زبان سرخپوستی است. گوانو ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: کود مرغ دریایی ،کود خفاش...