علفهای هرز = خسارت وسیع و میلیونی به محصولات

مبارزه با علف های هرز با استفاده از روش های پیشگیری، بهترین، موثرترین و کم هزینه ترین روش برای رهایی از این مهمان ناخوانده است. روش های مبارزه، پر هزینه تر بوده و معمولا دیر هنگام اتفاق می افتد یعنی زمانی که علف هرز، درصدی از محصولات را نابود کرده است، استفاده از سموم شیمیایی هرجنذ اختصاصی، باعث تاثیر بر روی محصول اصلی شده و خواه ناخواه بر بافت خاک، حشرات و میکروارگانیسم های خاک در طولانی مدت اثر گذار است .

آخرین مطالب

Latest Posts
parasitoid wasp
مبارزه بیولوژیک با علف هرز
کنترل بیولوژیک علفهای هرز

فرم درخواست مشاوره

    ۰/۵ (۰ نظر)