برچسب: Gibberellin

31 شهریور

تنظیم کننده های رشد گیاه

تنظیم کننده های رشد گیاه تنظیم کننده های رشد گیاه یا هورمون های گیاهی، به ترکیباتی گفته می شود که در تنظیم و کنترل فرآیندهی فیزیولوژیک و رشدی گیاه نقش دارند. این ترکیبات در بخش هایی از گیاه تولید شده...

2

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی