برچسب: African violet

7 آبان

کود مایع بنفشه آفریقایی

کود مایع بنفشه آفریقایی فرم های کودی مختلفی برای بنفشه آفریقایی وجود دارد که در این بخش فقط در مورد کود مایع صحبت خواهیم کرد. این گیاه نیاز خاص و زیادی ندارد و کودها با فرمولاسیون 9-14-8 و 14-12-14 گزینه...