برچسب: کیت الایزا

24 اسفند

تست الایزا ELISA

تست الایزا ELISA تست الایزا  ELISA یا تست الیزا یک روش بیوشیمی تحلیلی است که برای اولین بار در سال 1971 توسط Engvall و Perlmann معرفی شد. این روش با استفاده از یک نوع فاز جامد از روش عیار سنجی...

0

ژنتیک

Aduser