کشت بافت تاکسول

  • کشت بافتکشت بافت گیاهان دارویی

    کشت بافت گیاهان دارویی و روش تولید

    ضرورت تولید گیاهان دارویی با استفاده از کشت بافت  کشت بافت گیاهان دارویی برای حفظ و مطالعه منابع گیاهان دارویی و همچنین تولید و استخراج متابولیت های ثانویه (مواد موثره گیاهان دارویی) استفاده می شود. ریزازدیادی روشی به مراتب کارآمدتر نسب به روش های سنتی مانند کاشت بذر و قلمه برای تکثیر گیاهان دارویی است. حفاظت از ژنوتیپ گیاهان دارویی مهم…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا