برچسب: کشاورزی

24 فروردین

بیورزونانس در کشاورزی

بیورزونانس در کشاورزی بیورزونانس در کشاورزی می تواند جایگزین بسیاری از راه حل های سنتی مانند استفاده از مواد شیمیایی شود . بیورزونانس یک علم میان رشته ای جدید بر پایه کوانتوم است. طبیعت دارای 4 نیروی بنیادین شامل: نیروی...

0

بیورزونانس

ریحانه صادقی