برچسب: مگس

2 مهر

کنترل بیولوژیک علفهای هرز

كنترل بيولوژيك علفهاي هرز كنترل بيولوژيك علفهاي هرز دارای عوامل ، مراحل و شرايط بسیار متفاوتی می باشد. هر موجود زنده اي كه بتواند، رشد علف هرز را كاهش دهد يا آن را از بين ببرد، به شرط اينكه به...