برچسب: مزایای کود مرغی پلیتی

2 مهر

کود مرغی پلیتی

کود مرغی پلیتی (Pelleted Guano) کود مرغی پلیتی درجه خلوص: 70% ترکیب NPK : 3-3-3 غلظت گوگرد (سولفور): 10-15 % بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی کود مرغی یا گوانو نوعی کود دامی ارگانیک ، سرشار از عناصر ماکرو و...