برچسب: مجول نسیجی

24 آبان

کشت بافت خرما

کشت بافت خرما کشت بافت خرما روشی است که با استفاده از تکثیر سلول های غیرجنسی گیاه، نهال مثمر نخل خرما در مقیاس انبوه تولید می شود. مجول کشت بافت برای درک بهتر اهمیت تولید درخت خرما به روش کشت...