برچسب: قارچ کش محافظتی

1 مهر

اکسی کلرور مس

اکسی کلرور مس اکسی کلرور مس (Copper Oxychloride) بعنوان قارچ کش و باکتری کش در صنعت کشاورزی شناخته می شود، غلظت مورد استفاده بعنوان سم بصورت WP35% نشان داده می شود. همانطور که از نامش پیداست، اکس کلرور مس از...