برچسب: علفکش روغنی

2 مهر

ساختار و نحوه تاثیر علف کشها

ساختار و نحوه تاثير  علف كشها ساختار و نحوه تاثير علف كشها به صورت ساختاري به دو دسته ي علف كش هاي قابل اسپري و علف كش هاي دانه اي تقسيم مي شوند. 1- علف كش هاي قابل اسپري: اين...

1

علف کش ها

Aduser