برچسب: صادرات کود مرغی گرانول

2 مهر

کود مرغی گرانول

کود مرغی گرانول (Granular Guano) کود مرغی گرانول درجه خلوص: 70% ترکیب NPK : 3-3-3 غلظت گوگرد (سولفور): 10-15 % بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی کود مرغی یا گوانو نوعی کود دامی ارگانیک ، سرشار از عناصر ماکرو و...