برچسب: سموم معدنی

2 مهر

مبارزه و کنترل آفات کشاورزی

مبارزه و كنترل آفات كشاورزي كنترل زراعي كم هزينه ترين روش كنترل آفات است كه نتايج خوبي را هم در كنترل آفات دارد، اما روش سريعي نيست و زمان بر است و داراي روشهاي مختلف است: 1-كاشت گياهان سالم و...

2 مهر

کنترل شیمیایی آفات کشاورزی

كنترل شيميايی آفات كشاورزی كنترل شيميايی آفات کشاورزی با استفاده از آفت كش یکی از پرکاربردترین روش های مبارزه با آفات کشاورزی است . این روش كنترل بر اساس استفاده از آفت كش مي باشد. با اينكه استفاده از سموم...