اندام زایی

  • کشت بافتکشت بافت گیاهی

    تنظیم کننده های رشد گیاه

    تنظیم کننده های رشد گیاه تنظیم کننده های رشد گیاه یا هورمون های گیاهی، به ترکیباتی گفته می شود که در تنظیم و کنترل فرآیندهی فیزیولوژیک و رشدی گیاه نقش دارند. این ترکیبات در بخش هایی از گیاه تولید شده اما به بخش های دیگر گیاه منتقل و در آنجا تاثیر گذار است. در واقع محل تولید و محل تاثیر…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا