ژنتیک

‎جریان ژنی Nm-gen flow

جریان ژنی Nm-gen flow 

در ژنتیک جمعیت ، جریان ژن (همچنین به عنوان انتقال ژن یا جریان آلل شناخته می شود) انتقال تغییرات ژنتیکی از یک جمعیت به جمعیت دیگر است. اگر سرعت جریان ژن به اندازه کافی بالا باشد ، دو جمعیت در نظر گرفته می شوند که دارای فرکانس آللی معادل هستند و بنابراین به طور موثر یک جمعیت واحد هستند. نشان داده شده است که فقط “یک مهاجر در هر نسل” طول می کشد تا از واگذاری جمعیت به دلیل رانش جلوگیری کند.

جریان ژن یک مکانیسم مهم برای انتقال تنوع ژنتیکی در بین جمعیت است. مهاجران با تغییر فرکانس آلل (نسبت اعضای دارای یک نوع خاص از یک ژن) توزیع تنوع ژنتیکی در جمعیت را تغییر می دهند. میزان بالای جریان ژن می تواند باعث افزایش تمایز ژنتیکی بین این دو گروه و افزایش همگن شود. به همین دلیل ، تصور می شود که جریان ژن با ترکیب  ژن گروهها­، می تواند نوسانات را محدود کند­، بنابراین از ایجاد تفاوت در تغییرات ژنتیکی جلوگیری می­کند. در بعضی موارد ، مهاجرت ممکن است منجر به اضافه شدن انواع ژنتیکی جدید به مجموعه ژن یک گونه یا جمعیت شود.

 

‎جریان ژنی Nm-gen flow

عوامل موثر بر سرعت ‎جریان ژنی Nm-gen flow

تعدادی از عوامل مؤثر بر سرعت گردش ژن بین جمعیتهای مختلف وجود دارد. پیش بینی می شود که جریان ژن در گونه هایی که پراکندگی یا تحرک کم دارند کمتر باشد ، که در زیستگاه های تکه تکه شده اتفاق می افتد ، جایی که مسافت های طولانی بین جمعیت وجود دارد و هنگامی که اندازه های جمعیتی کمی وجود دارد.

تحرک نقش مهمی در نرخ مهاجرت ایفا می کند­، زیرا افراد بسیار متحرک تمایل دارند که چشم انداز مهاجرتی بیشتری داشته باشند. اگرچه تصور می شود حیوانات از گیاهان متحرک تر هستند ، اما گرده ها و بذرها توسط حیوانات یا باد می توانند مسافت های زیادی داشته باشند. هنگامی که مانع جریان ژن می شود ، می توان افزایش در همخونی را نشان داد که با ضریب همخونی (F) در یک جمعیت اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، بسیاری از جمعیت های جزیره ای به دلیل انزوا جغرافیایی و اندازه های کم جمعیت­، میزان کمی از جریان ژن دارند

 Black Rocked Rock Wallaby دارای جمعیت های مختلف داخلی است که در جزایر مختلف ساحل استرالیا زندگی می کنند. جمعیت آنقدر جداست که فقدان جریان ژن منجر به میزان بالای همخونی شده است.

 

‎جریان ژنی Nm-gen flow به زبان ساده

جریان ژن که به آن مهاجرت نیز گفته می شود  هر نوع حرکت افراد یا مواد ژنتیکی است که از یک جمعیت به جمعیت دیگر منتقل می شوند. جریان ژن انواع مختلفی از وقایع را شامل می شود ، مثلاً گرده ها به مقصد جدید دمیده می شوند یا افرادی که به شهرهای جدید یا کشورهایی منتقل می شوند. اگر نسخه های ژن به جمعیتی منتقل شوند که قبلاً آن نسخه های ژن وجود نداشته باشند ، جریان ژن می تواند منبع مهمی از تغییرات ژنتیکی باشد.

۰/۵ (۰ نظر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا