برچسب: Oryza

2 مهر

کاربرد مارکر ISSR

کاربرد مارکر ISSR پتانسیل ادغام ISSR-PCR در برنامه‌های اصلاح نباتات فراوان است ، در ادامه حوزه‌های اصلی کاربرد ISSR-PCR در گیاهان مختلف مورد اشاره قرار خواهند گرفت. کاربرد مارکر ISSR در انگشت نگاری ژنومی انگشت نگاریDNA، ابزاری مهم برای خصوصیت...

2

زیست فناوری, ژنتیک

ریحانه صادقی