entomophthoralean Pandora neoaphidis

  • قارچ شناسیقارچ های Zygomycota

    قارچ های Zygomycota

    قارچ های Zygomycota قارچ های Zygomycota  به فارسی زیگومایکوتا یا زایگومایکوتا  شاخه ای از قارچ ها هستندکه  در حدود ۱۰۵۰ گونه از این شاخه تاکنون شناسایی شده است. زیگومایکوتاها اکثرا خاکزی بوده و در گیاهان و جانوران در حال پوسیدن یافت می شوند. برخی از قارچهای این شاخه انگل های گیاهان ، حشرات و حیوانات کوچک هستند ، در حالی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا