برچسب: B(OH)3

31 شهریور

اسید بوریک

اسیـد بـوریـک اسیـد بـوریـک فرمول شیمیایی:  H3BO3 یا B(OH)3 درجه خلوص: 99% و 54% بسته بندی: کیسه های 25 و 50 کیلوگرمی شکل ظاهری: پودر سفید رنگ حلالیت: محلول در آب اسید بوریک از راه های مختلفی مانند واکنش بوراکس با یک اسید...

2

شیمیایی

Aduser