agricultural bioresonance

  • بیورزونانسکاربرد بیورزونانس در تولیدات گیاهی

    کاربرد بیورزونانس در تولیدات گیاهی

    بیورزونانس چگونه به افزایش تولیدات کشاورزی کمک می کند؟ بیورزونانس رویکرد نوآورانه شامل استفاده از امواج الکترومغناطیس برای افزایش سلامت فیزیولوژیک گیاهان و بهبود شیوه های کشاورزی است. حذف و یا کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی با نگاه به کشاورزی ارگانیک از کاربردهای مهم فناوری بیورزونانس در کشاورزی است. مزایای بیورزونانس در کشاورزی برای روشن تر شدن مزایای بیورزونانس…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا