برچسب: گیاهان جهش یافته

1 خرداد

جهش ژنتیکی در گیاهان

جهش ژنتیکی در گیاهان جهش ژنتیکی همواره در طبیعت رخ می دهد و در گیاهان منبعی برای تنوع است، این تنوع سبب می شود تا گیاهان با ویژگی های جدیدی بوجود بیایند، ویژگی هایی که قبلا در خانواده آن ها...

2

ژنتیک

محمد خیاط تهرانچی