برچسب: کود کشاورزی

24 مهر

پرلیت

پرلیت (پرلایت) خاک پرلیت Perlite Soil ترکیبات: آلومینیوم سیلیکات دانه بندی: مش 2 تا 550 ( 0.1 تا 10 میلیمتر) کاربرد در کشاورزی: دانه بندی مش 2 تا 10 بسته بندی: فله - کیسه های 25 کیلوگرمی پرلیت یا پرلایت...