برچسب: کشت پروتوپلاست

31 شهریور

کشت پروتوپلاست

کشت پروتوپلاست سلول های گیاهی علاوه بر غشای پلاسمایی دارای یک دیواره سلولزی نیز هستند که سلول را از ورود عوامل خارجی و بیماری زا حفظ کرده ، شکل داده و از آسیب های فیزیکی در امان می دارد. در...

3

کشت بافت گیاهی

محمد خیاط تهرانچی