کاربرد DNA

  • ژنتیکدی ان ای استخراج شده داخل لوله آزمایشگاه

    راهنمای استخراج DNA ازگیاهان

    مفهوم استخراج DNA از بافت های گیاهی همانطور که می دانید، یک پروتکل استخراج DNA می تواند برای یک گونه گیاهی خاص استفاده شود. ممکن است یک روش ثایت برای گونه های دیگر کارایی نداشته باشد. محققان هنوز برای درک ژنوتیپ گیاهی، بررسی محلول ها و تجهیزات مناسب و کاربرد مشخصی که DNA استخراج ‌شده در آن مورد استفاده قرار…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا