کاربرد DNA

  • ژنتیکدی ان ای استخراج شده داخل لوله آزمایشگاه

    راهنمای استخراج DNA ازگیاهان

    مفهوم استخراج DNA از بافت های گیاهی همانطور که می دانید، یک پروتکل استخراج DNA می تواند برای یک گونه گیاهی خاص استفاده شود. راهنمای استخراج DNA ممکن است برای همه نوع گیاه و بافت های گیاهی کاربرد نداشته باشد. محققان هنوز برای درک ژنوتیپ گیاهی، بررسی محلول ها و تجهیزات مناسب و کاربرد مشخصی که DNA استخراج ‌شده در…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا