ویرایش DNA

  • ژنتیکCRISPR/Cas9

    CRISPR/Cas9

    CRISPR/Cas9 چیست؟ CRISPR/Cas9 (کریسپر-کس ۹) یک سیستم از ابزارهای بیولوژیکی است که به کاهش یا ویرایش ژنوم ارگانیسم‌ها می پردازد. این تکنولوژی از باکتری هایی مقاوم در برابر ویروس ها الگو برداری شده است . سیستم CRISPR/Cas9 شامل یک آنزیم به نام کاز۹ (Cas9) و یک RNA راهنما است که از این روش برای برش یا ویرایش DNA در محل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا