برچسب: واگذاری زمین در گرجستان

2 مهر

گرجستان

گرجستان گرجستان کشاورزی گرجستان صادرات به گرجستان کشاورزی آب و هوا در کنار خاک مناسب سبب شده تا کشاورزی یکی از صنایع پر رونق این کشور را تشکیل دهد. 18 درصد از اراضی کل این کشور، برای اهداف کشاورزی، قابل...

1

کسب و کار

Aduser