میوه تراریخته

  • تراریخته GMOسلامتی و برتری ذرت تراریخته

    سلامت و برتری ذرت تراریخته

    سلامت و برتری ذرت تراریخته سلامت و برتری ذرت تراریخته متاآنالیز گسترده شش هزار مقاله نشان داد: سلامت و برتری ذرت تراریخته دانشمندان با متاآنالیز شش هزار مقاله منتشر شده در ۲۱سال اخیر تایید کردند ذرت های مهندسی ژنتیک شده نه تنها از نظر سلامت تفاوتی با ذرت های معمولی ندارند که حتی مزایا و برتری هایی بر ذرت های…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا