برچسب: مجوز آزمایشگاه کشت بافت

7 آذر

تاسیس آزمایشگاه کشت بافت

تاسیس آزمایشگاه کشت بافت تاسیس آزمایشگاه کشت بافت گیاهی یا در واقع اخذ مجوز تاسیس شرکت کشت بافت یکی از اهداف جذاب به خصوص برای فارغ التحصیلان رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی (زیست فناوری گیاهی) و سایر گرایش های کشاورزی است....

4

کسب و کار

Aduser