برچسب: فندق

1 مهر

تاکسول

تاکسول تاکسول یا پاکلیتاکسل (Paclitaxel) ماده ای با منشا گیاهی است که در پروسه شیمی درمانی با جلوگیری از دپلیمریزه شدن میکروتوبول های سلول های سرطانی، برای درمان انواع مختلف این بیماری استفاده می شود. .کشت بافت و ریزازدیادی ترکیب...

3

متابولیت های ثانویه

محمد خیاط تهرانچی