برچسب: علف هرز

2 مهر

مبارزه بیولوژیک با علف هرز

مبارزه بيولوژيك با علف هرز مبارزه بيولوژيك با علف هرز و کنترل علف هرز دارای مراحل به شرج ذیل است: 1- ارزيابي اقتصادي، يعني بايد به ميزان خسارت علف هرز و هزينه مربوط به مبارزه بيولوژيك توجه كرد و پس...

2 مهر

کنترل شیمیایی علفهای هرز

كنترل شيميايي علفهای هرز استفاده از سموم علف كش برای کنترل شیمیایی علفهای هرز كنترل شيميايي نام دارد. سموم علف كش به مواد شيميايي گفته مي شود كه باعث از بين رفتن علف هاي هرز مي شوند. ماده شيميايي مورد...

3

علف کش ها

Aduser