کشت بافت بلوط

By |۱۴۰۱/۳/۳ ۶:۳۰:۰۵اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۹|سردسیری و خشک, کشت بافت گیاهی|