برچسب: سولفات آمونیوم گرانول

2 مهر

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم گرانول با فرمول شیمیایی NH4)2SO4) از ترکیب اسید سولفوریک و آمونیاک بدست می آید. این نمک معدنی دارای 21٪‌ ازت (نیتروژن) و 24٪ گوگرد محلول (سولفور) می باشد و به شکل های پودری، کریستال، گرانول و...