برچسب: سم پاشي موضعی

1 مهر

روش های استفاده از علفکش

روش های استفاده از علفكش روش های استفاده از علفکش بطور حلاصه به شرح ذیل می باشد: 1- پاشيدن مستقيم علف كش توسط سم پاش بر روي علف هرز، ساده ترين روش است كه سم به صورت محلول بر روي...

2

علف کش ها

Aduser