برچسب: سموم آفت کش

2 مهر

کنترل شیمیایی آفات کشاورزی

كنترل شيميايی آفات كشاورزی كنترل شيميايی آفات کشاورزی با استفاده از آفت كش یکی از پرکاربردترین روش های مبارزه با آفات کشاورزی است . این روش كنترل بر اساس استفاده از آفت كش مي باشد. با اينكه استفاده از سموم...